Rendezvénynaptár -

Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXV. Kongresszusa


TISZTELT KOLLÉGÁK!

 

A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekci­ójának soron következÅ‘, XXV. Jubileumi Kongresszusát 2015. május 14-16. között a pécsi Tudásközpontban ren­dezzük. Európa 2010-es Kulturális FÅ‘városában a Zsol­nay negyed és a belváros között elhelyezkedÅ‘ Tudásköz­pont fogadja erre a két és fél napra  a kongresszus részt­vevÅ‘it és egy jó hangulatú, emlékezetes eseménnyé emeli rendezvényünket.

 

A mediterrán város adta kora nyári természeti szépségek mellett - Mecsek - a Pécs által nyújtott állandó kulturális programlehetÅ‘ségek is színesítik a résztvevÅ‘k itt töltött idejét. A város pezsgÅ‘ diákélete, a fesztiválok és egyéb szabadtéri rendezvények remek kikapcsolódási lehetÅ‘sé­get nyújtanak a tudományos program mellett. 

 

A tudományos színvonal emelése érdekében, szokásunk­tól eltérÅ‘en szeretnénk kifejezetten interdiszciplináris jel­leget adni a Kongresszusnak: nem csak a kísérletes sebé­szeti szakma képviselÅ‘it, hanem a sebészek, érsebészek, szívsebészek, urológusok, nÅ‘gyógyászok, gyereksebé­szek, fül-orr-gégészek, ortopéd-sebészek kutatóit és kol­légáit, továbbá minden érdeklÅ‘dÅ‘ társszakma képviselÅ‘it és természetesen a határon túli magyar kollégákat is szí­vesen látjuk.

 

A tudományos programon túl nagyszerű kulturális él­ményt adhat az elsÅ‘ napi Petri Gábor emlékérem és Furka István Professzor úr születésnapi köszöntÅ‘je köré font üdvözlÅ‘ fogadás, mely a Tudásközpontban kap helyet, továbbá a kongresszus hagyományaihoz hű – kifejezetten jó hangu­latú – Gálavacsora, mely a Zsolnay Örökségközpont exk­luzív enteriörjében reméljük mindenki számára emlékeze­tes élménnyel szolgál majd.

 

Szeretettel várunk minden érdeklÅ‘dÅ‘ kollégát a Kong­resszusra.

 

Üdvözlettel: A Kongresszus szervezÅ‘ bizottsága 


Időpont: máj 14, 2015 - máj 16, 2015
Helyszín: Pécs, Tudásközpont

Program

ElsÅ‘ értesítÅ‘: ld. melléklet

Tudományos programmal kapcsolatos információ:

A kongresszuson elÅ‘adás megtartására és poszter bemutatására egyaránt lesz lehetÅ‘ség, melyek elfogadásáról Tudományos Bizottság dönt.

Tudományos összefoglalók elküldése a kisseb2015@gmail.com e-mail címre történik.

Csak az elektronikusan, Word dokumentum formátumban elküldött összefoglalókat áll módunkban elfogadni.

Az email tárgyát a következÅ‘ként kérjük megjelölni: „szerzÅ‘ neve_absztrakt”.

Az összefoglalókat Times New Roman 12-es betűtípussal, Word (.doc) formátumban kérjük.

Karakterek száma max. 2000.

Az elÅ‘adások összeállítása PowerPoint fájlban történjen. A bemutatáshoz biztosítunk számítógépet és projektort. Kérjük külön jelezni az egyéb technikai eszközigényt.

Az összefoglaló tagolása:

Cím

SzerzÅ‘k neve (titulusok nélkül)

Szerzők munkahelye

Célkitűzés, Módszerek, Eredmények, Következtetések

A bejelentett elÅ‘adások idÅ‘tartama 8 perc.

 

A poszterek méretérÅ‘l a Tudományos Bizottság döntését követÅ‘en külön e-mailben értesítjük az elÅ‘adókat.